Eindelijk besluit over Basisschool in Beesel

Tijdens de raadsvergadering van maandag 10 oktober heeft de gemeenteraad van Beesel besloten dat de nieuwe basisschool van Beesel naar De Solberg gaat. De Beeselse Lijst is blij dat er eindelijk een besluit ligt, en vindt dat dit eigenlijk veel te lang heeft geduurd.

Voorafgaand aan de vergadering van 10 oktober was het eigenlijk al zeker dat het besluit zou gaan vallen. In de aanloop tekende zich reeds een duidelijke meerderheid af. Sterker nog, die meerderheid was er wellicht al voor de zomer geweest, maar de oproep van de Beeselse Lijst om de behandeling van dit stuk een paar maanden naar voren te halen kon niet op een meerderheid rekenen.

De behandeling in de raadsvergadering deed niet veel onder voor een hamerstuk. Dat kwam mede doordat verschillende betrokken partijen (denk aan schoolbestuur, medezeggenschapsraad en ouderenvereniging) ook hun voorkeur voor De Solberg hadden uitgesproken.

De drie coalitiepartijen handelden op basis van de juiste argumenten en lieten zich niet van de wijs brengen door gesputter van de oppositie, waarmee het stuk na een halfuurtje al kon worden afgehamerd.

Kredietaanvraag

Met het besluit om te verhuizen kan het college samen met het schoolbestuur een plan gaan uitwerken waarin staat hoe alles eruit moet komen te zien. Daarmee wordt ook duidelijk hoeveel dit moet gaan kosten. Op basis van die kosteninschatting volgt volgend jaar een zogenoemde kredietaanvraag bij de gemeenteraad. Dat is het moment dat de gemeenteraad het geld vrijgeeft om aan de slag te gaan.

Hierbij wordt ook gekeken wat er nodig is om de route naar de nieuwe school veilig te houden. Wat de Beeselse Lijst betreft moet er hierbij ook gekeken worden naar de mogelijkheid om fiets- en voetverkeer via de Bovenste Solbergweg te laten gaan. Die weg moet daarvoor dan wel verhard worden.

De Beeselse gemeenschap

Wat de Beeselse Lijst betreft is het zaak dat er vaart wordt gemaakt met het komen tot die kredietverstrekking. Wij roepen al jaren dat er op het gebied van leefbaarheid van de kern Beesel geen tijd te verliezen is. Wel is het zaak om alle betrokken partijen hierbij aan bod te laten komen, maar daarvoor staan wij als partij ook zelf aan de lat.

Over leefbaarheid gesproken: tijdens de raadsvergadering van 10 oktober hebben wij ook aandacht gevraagd voor het feit dat er een ultieme krachtsinspanning is geleverd om De Schakel in Reuver open te houden, terwijl het gemeenschapshuis in Beesel al meer dan twee jaar gesloten is. Daarop heeft de wethouder toegezegd om in het eerste kwartaal van 2023 te komen met een plan waarin staat hoe we het (her)openen van het gemeenschapshuis in Beesel gaan realiseren.


Door: Job Nijssen