Over ons

Waar staan we voor?

De Beeselse Lijst staat voor lokale politiek waarbij we oog hebben voor elkaar en voor elkaar zorgen. We hechten veel waarde aan een goede kwaliteit van leven in een veilige en gezonde leefomgeving.

Politiek is voor ons een vorm van partnerschap en daarvoor staat bij ons gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Juist hierdoor is de Beeselse Lijst een lokale onafhankelijke partij.

Wij geloven in kracht van argumenten en handelen daar naar. Argumenten verzamelen we door vroegtijdig ons oor te luister te leggen bij onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Dit helpt bij het verkrijgen van draagvlak voor de besluitvorming.

De Beeselse Lijst bedrijft politiek met realiteitszin en zo nodig met lef. Lokale thema’s vragen immers om lokale oplossingen. Wij houden ons niet op met het politieke spectrum, maar doen alles om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Coalitiedeelname houdt voor ons niet in dat de fractie klakkeloos, kritiekloos en karakterloos het standpunt van het college volgt. De fractie is vrij, na overleg en dialoog, een eigen goed beargumenteerd standpunt in te nemen. De Beeselse Lijst stelt de behartiging van de belangen van onze inwoners én de eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de leden in hun rol als volksvertegenwoordiger voorop.

Wij nodigen u uit een keer vrijblijvend onze openbare fractievergadering te bezoeken. U vindt de vergaderdata onderaan deze pagina.

Geschiedenis

De Beeselse Lijst is al meer dan 30 jaar actief in de lokale politiek. De Beeselse lijst werd namelijk op 12 december 1989 onder de huidige naam opgericht. Voordien stond de partij bekend als Lijst Heldens, opgericht in 1981. Die naamsverandering werd doorgevoerd om meer draagvlak te krijgen in de gehele gemeente Beesel.

Zowel in de raadsperiode 2014-2018 als de raadsperiode 2018-2022 had en heeft de Beeselse Lijst 3 raadszetels. In beide raadsperiodes maakt(e) de Beeselse Lijst deel uit van de coalitie met één wethouder. Oud-wethouders namens de Beeselse Lijst zijn - voor zover bekend - Sjra Spee en Ton Reinders.

Heden

Op dit moment is Marcel Roelofs de wethouder die namens de Beeselse Lijst in het college van burgemeester en wethouders plaatsneemt. De drie zetels in de gemeenteraad worden bezet door Patrick Jacobs (fractievoorzitter), Rob Ambaum en Job Nijssen.

Patrick Jacobs heeft namens de Beeselse Lijst zitting in zowel de audit- als de rekenkamercommissie. Rob Ambaum schuift namens de Beeselse Lijst aan bij vergaderingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de raadsadviesgroep van de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord. Job Nijssen neemt deel aan de raadsklankbordgroep Omgevingswet en is tevens lid van de rekenkamercommissie.

Hieronder vind je een lijst met de openbare ledenvergaderingen van de Beeselse Lijst in 2021. Voorlopig vergaderen wij digitaal, neem contact met ons op voor de vergaderlink!

  • 22 oktober

  • 10 december

Op de website van de gemeente Beesel vind je de agenda met alle vergaderingen van de gemeenteraad.