Nieuwe voorzitter voor de Beeselse Lijst

Tijdens onze ledenvergadering van woensdag 20 juli hebben we een nieuwe voorzitter benoemd: Noud Strous. Met een nieuw en jong gezicht gaan wij bouwen aan de toekomst van onze partij.

Noud is 30 jaar jong en woonachtig in Beesel. Zijn voornaamste taak wordt het opnieuw uitbouwen van de Beeselse Lijst én ervoor zorgen dat er in de aanloop naar de verkiezingen van 2026 weer een krachtige en gestructureerde partij staat. Bij zijn (unanieme) benoeming toonden de leden de nodige zelfreflectie en erkenden zij dat het hieraan de afgelopen tijd echt heeft geschort.

De keuze voor een jonge voorzitter met nog maar weinig bestuurlijke ervaring laat zien dat wij bereid zijn om een risico te nemen en 'het oude' los te laten. Dat wil overigens niet zeggen dat Noud helemaal groen achter de oren is. Hij komt immers uit een echt 'Beeselse Lijst-nest'. Zijn opa was namelijk de oprichter van de voorganger van de Beeselse Lijst: Lijst Heldens.

Tijdens de ledenvergadering ontving Noud uit handen van fractievoorzitter (en algemeen bestuurslid) Patrick Jacobs een nieuwe voorzittershamer, die hem werd geschonken door de raadsfractie. Het is echter nog niet zeker of deze hamer gebruikt gaat worden. Een dag later vond Noud namelijk tijdens een speurtocht door het familiearchief de oude voorzittershamer die zijn opa nog had gebruikt!

Besturen doe je niet alleen

Tijdens diezelfde ledenvergadering is er nog een (algemeen) bestuurslid benoemd: Margriet Crins. Margriet is al tientallen jaren lid van de Beeselse Lijst en heeft besloten een actievere rol te gaan oppakken. Naast haar benoeming als vicevoorzitter zal zij zich daarnaast bezig gaan houden met werven van nieuwe leden. Die taak heeft zij inmiddels voortvarend opgepakt. Vanwege vakantie is Margriet in absentie benoemd.

Een van de nieuwe leden die Margriet heeft weten te strikken is Leonie Simons. Zij zal de taak van notulist op zich gaan nemen. Volgens onze statuten is dit geen officiële bestuursfunctie, maar uiteraard zal Leonie nauw betrokken gaan worden bij de werkzaamheden van het bestuur.

Naast dit vers bloed hebben we ook afscheid genomen van een bestuurslid: Roos Crins. Roos heeft de afgelopen jaren de functie van secretaris vervuld. Daarnaast is zij enkele jaren fractievertegenwoordiger geweest. Wij gaan de komende tijd hard aan de slag om een waardig opvolger van Roos te vinden op onze secretarispost.


Door Job Nijssen

Update 23-08-2022:

Omroep P&M kam langs om onze nieuwe voorzitter te interviewen. Je ziet het item hieronder.