Opknapbeurt
De Mortel

Het is u vast niet ontgaan: De Mortel heeft een flinke opknapbeurt ondergaan. Behalve dat de waterplas zelf onder handen is genomen heeft het gebied eromheen ook een recreatiever karakter gekregen. Deze werkzaamheden passen binnen de visie die de Beesel Lijst heeft op de recreatie en toerisme in ons dorp en gemeente.

In de loop van de afgelopen jaren was vijver De Mortel volledig overgroeid en bijna helemaal dichtgeslibd met kroos. Hierdoor was het water nauwelijks meer zichtbaar. Als Beeselse Lijst hebben we er daarom op aangedrongen maatregelen te nemen. Dit is voortvarend opgepakt.

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Hierbij is de voedselrijke sliblaag onder de waterspiegel verwijderd en zijn nieuwe onderwaterplanten aangebracht waardoor het kroos minder snel zal groeien. Ook de omgeving rondom de vijver is aangepakt, mét meer ruimte voor recreatie.

Het resultaat mag er zijn: een prachtige vijver omzoomd met een rietkraag en een wandelpad, een vernieuwde loopbrug, een insectenhotel en duurzame zitbanken om elkaar te ontmoeten en om te genieten van dit pareltje tussen de Burgemeester Janssenstraat en Bovenste Solbergweg.

Hieronder nog een paar foto's van de werkzaamheden en het eindresultaat.Door: Marcel Roelofs