We gaan formeren!

De coalitieonderhandelingen in de Gemeente Beesel zijn in volle gang. Zoals het er nu naar uitziet mag de Beeselse Lijst weer onderdeel uit gaan maken van de coalitie én het college. Er is dus al heel wat water door de Maas gegaan. Daarmee is het tijd voor een tussenbericht.

Van start

De besprekingen begonnen officieel voor ons op zaterdag 26 maart met een gesprek met verkenner Petra Habets. Die dag had zij gesprekken met (delegaties van) iedere partij. Haar bevindingen over die gesprekken heeft zij op 1 april gepresenteerd. Daarbij was haar advies: het CDA moet eerst het gesprek aan met de Beeselse Lijst. Het CDA en de Beeselse Lijst bleken qua standpunten en opvattingen het best bij elkaar te passen. Dat eerste gesprek heeft plaatsgevonden op 8 april.

Daarna zijn wij samen in gesprek gegaan met eerst de VLP (13 april) en daarna met Samen Verder (21 april). Hierna hebben wij onze leden geraadpleegd tijdens een extra ledenvergadering. Gevoed met hun kritische noten en advies zijn we vervolgens op zaterdag 23 april opnieuw met het CDA en de VLP het gesprek aan gegaan.

Toen is besloten om de stap te maken naar het formeren van een nieuw gemeentebestuur. Daarmee is de wens dus uitgesproken om door te gaan met de coalitie van de vorige periode. Onze eigen Marcel Roelofs gaf daarbij wel aan dat we "na een periode van een verstandshuwelijk nu voort moeten bouwen aan een slagvaardig en daadkrachtiger bestuur."

Formeren

Met dit besluit is een einde gekomen aan de inzet van verkenner Petra Habets. Op basis van haar advisering is de verkenningsfase succesvol afgerond. Nu is het aan ons als partijen om aan de slag te gaan met de formatie. Om deze formatiefase goed te begeleiden is Bram Jacobs benoemd tot formateur.

Op 28 april zijn de partijen bijeen gekomen om te werken aan het coalitieakkoord, waarin bestuurscultuur, portefeuilles en inhoudelijke ambities worden verwoord. Vergezeld door een afgevaardigde per partij, iedere kandidaat-wethouder en ambtelijke ondersteuning, zijn de eerste contouren van het coalitieakkoord neergezet op het gebied van bestuurscultuur, wonen en duurzaamheid. Komende week komen de partijen weer bijeen om verder te praten over de ambities voor de Beeselse gemeenschap voor de komende 4 jaar. Dan staan onder andere thema’s als het sociaal domein, economie en investeringen op het programma.

Installeren

Het doel is om de constructieve lijn door te trekken en zo samen meters te maken. Daarmee kan het coalitieakkoord op 30 mei gereed zijn en worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op 31 mei is de officiële installatie van het nieuwe college voorzien.