Woningbouw in Beesel krijgt impuls

In de raadsvergadering van maandag 6 juli heeft de Beeselse Lijst het moment gegrepen om woningbouw in kern Beesel weer bovenaan de ambtelijke agenda te zetten. Middels een motie werd het college opgeroepen om nog in het eerste kwartaal van 2021 te komen met concrete plannen.

De volledige motie is te vinden via de website van de gemeente Beesel. In de motie - die de Beeselse Lijst samen met de VLP heeft ingebracht - wordt opgeroepen om te komen met een "voorstel ter grootte van minimaal 15 huurwoningen en minimaal 20 koopwoningen in de kern Beesel." Het college heeft de motie omarmd, met als kanttekening dat zij voor de aantallen woningen altijd afhankelijk is van projectontwikkelaars.

Het deed ons deugd dat de motie unaniem door de gemeenteraad werd gesteund. Iedere fractie was het ermee eens dat de woningnood in onze gemeente, en met name in de kern Beesel, groot is. De fractie van de Beeselse Lijst wist daarnaast helder te verwoorden dat het na grote woningbouw(plannen) in Offenbeek (Oppe Brik) en Reuver (Parklaan) logisch zou zijn om weer in kerkdorp Beesel te gaan bouwen.

Verder riep de motie ook op aan het college om extra aandacht te schenken aan de huisvesting van jongeren in onze hele gemeente. Wethouder Heesakkers dient in de prestatieafspraken met Nester (voormalig Woongoed 2-Duizend) op te nemen dat er - onder andere in verband met de huurtoeslagenwet - 20 woningen worden gelabeld om toe te wijzen aan jongeren in de leeftijdsgroep tot en met 22 jaar.

Op YouTube kun je de afhandeling van de motie tijdens de raadsvergadering van 6 juli terugkijken.


Door: Job Nijssen