Algemene Beschouwingen 2022

Op donderdag 10 november heeft de gemeenteraad de begroting van de Gemeente Beesel van 2023 behandeld. De vergadering waarin dat gebeurt wordt ook wel de Algemene Beschouwingen (AB) genoemd. Dit komt omdat er tijdens deze vergadering de ruimte is om over het totale beleid te praten, en de onderwerpen dus algemeen zijn.

Tijdens de AB van 2022 heeft de fractie van de Beeselse Lijst volop aandacht gevraagd voor de onder druk staande leefbaarheid in het dorp Beesel. Er worden te weinig (eigenlijk: geen) woningen gebouwd, er is geen echt gemeenschapshuis meer en het horeca- en winkelaanbod keldert. Om hiervan eens echt werk te gaan maken hebben we gevraagd om hiervoor een samenhangend masterplan op te tuigen, zodat de inwoners van Beesel kunnen zien wat de komende jaren op welke manier aangepakt gaat worden. Een motie hiervoor kreeg helaas onvoldoende steun. Wel heeft de wethouder toegezegd de gemeenteraad mee te nemen in de (losse) plannen die het college de komende jaren met Beesel heeft.

Verder zijn we ingegaan op de verkeersproblemen, de (versnippering van de) bedrijven- en industrieterreinen, het Draaksteken, het evenementenbeleid en onze moedertaal: 't Beesels (of Bezels?) plat. Onze hele eerste termijn is terug te vinden via de website van de Gemeente Beesel. In de video-opname start het uitspreken hiervan door fractievoorzitter Patrick Jacobs op 1:10:30.

Besluiten

Behalve het vaststellen van de begroting zelf zijn tijdens de AB onder andere de volgende besluiten genomen:

  • Met de hele raad is besloten een eenmalige teruggave van €36,- op de gemeentelijke belastingen.

  • Met de coalitie is opgeroepen tot een onderzoek naar hoe een nieuwe gymzaal onderdeel kan worden van de nieuw te bouwen basisschool in Beesel. De oude gymzaal zou in dat geval bijvoorbeeld plaats kunnen maken voor woningbouw.

  • Op initiatief van de Beeselse Lijst is raadsbreed steun uitgesproken voor het aanleggen van echte fiets- en wandelpaden op de nieuwe dijk langs de Maas. Dit omdat we zien dat ze hier nu al - ondanks de hekken - veelvuldig voor worden gebruikt.

  • Door de Beeselse Lijst krijgt de Gemeente Beesel (versneld) een eigen gemeentearchivaris. Op die manier hopen we het archiefbeheer sneller op orde te krijgen. Dit zal op zijn beurt weer leiden tot betere besluitvorming, maar ook betere communicatie, transparantie en toegankelijkheid.

  • Komend jaar krijgen we nieuwe komborden in de hele gemeenten. Deze zullen door inspanning van de Beeselse Lijst tweetalig (Nederlands en Limburgs) zijn.


Door: Job Nijssen