Begroting 2021-2024 vastgesteld

Donderdagavond laat (technisch gezien was het al vrijdag) heeft de raad na afloop van de Algemene Beschouwingen de gemeentebegroting van 2021-2024 vastgesteld. De Algemene Beschouwingen vormen daarmee het politiek hoogtepunt van het jaar. De Beeselse Lijst is er blij mee dat we een sluitende begroting hebben kunnen vaststellen.


Daarnaast mogen we spreken van een redelijk succesvolle vergadering voor ons als partij, aangezien we een aantal belangrijke speerpunten - zie ook onze eerste termijn - erdoorheen hebben gekregen. We zullen voor jullie de relevantste eruit lichten:

  • Het college moet begin 2021 met een plan van aanpak komen om de kerk, school en (een te realiseren) gemeenschapshuis in de kern Beesel toekomstbestendig te maken. We hopen hiermee enorme stappen te zetten voor de leefbaarheid van kern Beesel.

  • Aan de Heyackerstraat zal op korte termijn woningbouw worden gerealiseerd. De exacte locatie en omvang is nog onbekend, maar een speelvoorziening zal in stand worden gehouden. Hiermee komen we in ieder geval gedeeltelijk tegemoet aan de woningnood in kern Beesel.

  • De subsidies voor het muziekonderwijs voor de leden van onze harmonieën worden gehandhaafd. Onze harmonieën zijn een onmisbaar stuk erfgoed binnen de Beeselse cultuur, en de drempel om hierin mee te kunnen doen moet zo laag mogelijk blijven!

  • Iedere kern van onze gemeente wordt (om te beginnen) vier komborden (plaatsnaamborden) in zowel het Nederlands als het Limburgs toegewezen. Ieder kernoverleg zal de plekken bepalen waar deze zullen worden geplaatst. De overige komborden zullen tijdens reguliere vervangmomenten worden vervangen door een tweetalige variant.

  • Het fietspad Beesel-Swalmen wordt in 2021 gerenoveerd. Ook wordt onderzocht of verlichting kan worden vervangen en vermeerderd. Dit fietspad heeft enkele jaren geleden flink te lijden gehad onder de aanleg van NUTS-voorzieningen.

  • De alternatieve grensovergang voor vrachtverkeer van en naar Brüggen wordt gerealiseerd, waardoor vrachtwagens van (bijvoorbeeld) Thijssen-Emans niet meer door de woonkern van Offenbeek hoeven om in Duitsland te komen.

  • Ook op het gebied van de gemeentefinanciën zijn initiatieven van de Beeselse Lijst overgenomen. Zo dienen er vanaf nu projectrapportages te worden gemaakt en moeten nut, noodzaak en maatschappelijk belang beter naar voren komen in (de) begroting(en).


Toch was de avond niet helemaal succesvol. Op het gebied van duurzaamheid en duurzame energieopwek zijn er namelijk vooral stappen achteruit gezet. Daar waar wethouder Roelofs al geruime tijd voortvarend op weg is met allerhande onderzoeken naar de haalbaarheid van duurzame energieopwek in onze gemeente, hebben de andere fracties er bij de begrotingsbehandeling voor gekozen dat hij met een aantal onderzoeken weer helemaal opnieuw moet gaan beginnen.

De fractie van de Beeselse Lijst is hier absoluut niet blij mee, aangezien er hier voor ons zowel landelijk (lees: wettelijk) als moreel (lees: klimaatverandering) een opdracht ligt. De andere fracties erkennen dit blijkbaar niet en blijven de belangrijke beslissingen op dit gebied maar voor zich uitschuiven. Kortom: op het gebied van duurzaamheid heeft het conservatisme in Beesel donderdagavond een overwinning gepakt. De Beeselse Lijst zal echter door blijven strijden op het gebied van duurzaamheid, voor nu én voor toekomstige generaties!


De volledige tweede termijn van de Algemene Beschouwingen van de Gemeente Beesel is via YouTube terug te kijken.


Door: Job Nijssen