Beschermd Dorpsgezicht Beesel

De afgelopen week viel in onze gemeente een folder in de bus waarin onder andere werd gesuggereerd dat de Beeselse Lijst het beschermd dorpsgezicht van Beesel geen warm hart toedraagt. Dat is absoluut onwaar. De Beeselse Lijst heeft het beschermd dorpsgezicht van Beesel juist hoog in het vaandel staan, zoals wij in een eerder artikel ook al eens uitgelegd hebben.

In dat artikel stellen wij er alle vertrouwen in te hebben dat de Beeselse ambtenaren dit cultuurhistorisch belang goed op waarde kunnen schatten. Dat vertrouwen hebben we nog steeds, aangezien hier goed en gedegen beleid voor is. Hiermee zijn de ambtenaren prima in staat om te kunnen beoordelen wat wel en niet kan in het beschermd dorpsgezicht. Dat blijkt, want hierdoor is bijvoorbeeld ook de bouw van het appartementencomplex op de plek van De Aaij Mert - ook in het beschermd dorpsgezicht - mogelijk gemaakt.

Zo staat de Beeselse Lijst erin. Wij leggen ons oor te luister (zoals laatst tijdens ons eerste webinar over wonen) en proberen voornamelijk te kijken naar wat wel kan, ook al zijn daar (wellicht) voorwaarden aan verbonden. Door ons steeds maar weer constructief op te stellen en ieders belangen af te wegen komen wij tot de beste besluiten.

Over constructief gesproken: op dat gebied sloeg de motie over het beschermd dorpsgezicht die tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2021 werd ingebracht volledig de plank mis. De hele behandeling van die motie is terug te kijken via YouTube.

Als deze motie inhoudelijk zou hebben gedeugd, dan hadden wij hierover nog wel eens goed kunnen discussiëren. Staande de vergadering kwamen we er echter al snel achter dat de motie tot helemaal niets opriep! Die conclusie werd onderschreven door de wethouder, die aangaf dat de motie inderdaad niet tot een verandering van werkwijze opriep.

Het feit dat de motie hierop niet werd aangepast bevestigde ons vermoeden dat het hier om symboolpolitiek gaat. Wij kunnen deze motie - en de campagne eromheen - dan ook niet treffender verwoorden als "eemus blie make mit un doeëj mös".

Toch verraste die motie ons zeker niet. De initiatiefnemers (Samen Verder) staan per definitie anders in de wedstrijd dan de Beeselse Lijst. Daar waar de Beeselse Lijst al jaren hamert op het belang van woningbouw voor de leefbaarheid van kern Beesel, neemt Samen Verder steevast een tegengesteld standpunt in. Deze partij stelt keer op keer vraagtekens bij woningbouw in kern Beesel, terwijl het positieve effect dat dit zal hebben volgens de Beeselse Lijst buiten kijf staat. Daarin voelen wij ons door jullie gesteund, zoals ook bleek uit wat we te horen kregen tijdens de webinar!


Door: Job Nijssen